Merino volna in trajnost - Merino oblačila

Merino volna: Trajnostna izbira za sodobno modo

Uvod

Trajnost je postala ključna tema v tekstilni industriji, saj se vedno več potrošnikov zaveda vpliva oblačilne industrije na okolje in družbo. Trajnostnost se nanaša na pridelavo, predelavo in uporabo oblačil na način, ki zmanjšuje negativne vplive na okolje, podpira etično ravnanje in prispeva k dolgoročnemu ohranjanju virov. Trajnostna oblačila so krasna alternativa hitri modi.

V tem članku se bomo osredotočili na vprašanje trajnosti merino volne. Merino volna je ena izmed najbolj priljubljenih vrst volne, ki se uporablja v tekstilni industriji. Vendar pa se pojavlja vprašanje, ali je merino volna res trajnostna izbira. Kaj je merino volna, si lahko prebereš tukaj.

V nadaljevanju članka bomo raziskali lastnosti merino volne, etične vidike pridelave, vpliv na okolje ter družbeno in gospodarsko pomembnost. Poudarili bomo tudi razmisleke potrošnika pri izbiri trajnostnih oblačil ter odgovorili na pogosta vprašanja v zvezi z merino volno. Pripravila sem vam tudi članek o minimalističnem pristopu, kapsulna garderoba iz merino volne.

Za celovito razumevanje trajnosti merino volne se bomo osredotočili na ključne vidike, ki jih je treba upoštevati pri tej temi. 

Te zanima ali je merino volna res trajnostna izbira za sodobno modo? Poglejva si skupaj. Hkrati si pa poglej članek, kjer sem napisala, kaj kupiti iz merino volne, če je še ne poznate.

merino volna trajnost ovce

Merino volna in trajnost

Merino volna je posebna vrsta volne, ki jo pridobivamo s pridelavo volne merino ovc. Odlikuje jo mehkoba, fine vlaknine in izjemna toplotna regulacija. Spodaj bomo podrobneje raziskali merino volno in njene lastnosti ter njen vpliv na trajnost.

Opis merino volne in njene lastnosti

Merino volna je pridobljena iz merino ovc, ki so znane po svoji kakovosti volne. Vlakna merino volne so zelo fina, imajo majhen premer in mehko strukturo, kar omogoča udobnost in mehkobo oblačil. Zaradi svoje fine strukture je merino volna tudi zelo lahka in ne povzroča nelagodja pri nošenju. Poleg tega je volna elastična, kar pripomore k boljši prileganju oblačil na telesu.

Eko-naravna pridelava merino volne

Trajnost merino volne je v veliki meri odvisna od načina pridelave. Eko-naravna pridelava merino volne poudarja skrb za dobrobit živali, uporabo ekoloških metod in ohranjanje naravnih virov. Pri takšnem pristopu se izogibamo uporabi kemikalij in se osredotočamo na ekološko certificirane kmetije, kjer je skrb za okolje in živali prioriteta.

Biološka razgradljivost in recikliranje

Merino volna je naravno biološko razgradljiva, kar pomeni, da se lahko po uporabi razgradi in vrne v naravni krogotok. To je pomembno z vidika zmanjševanja odpadkov in ohranjanja okolja. Poleg tega je merino volna tudi primerna za recikliranje, kar omogoča ponovno uporabo volne in zmanjšuje potrebo po novih surovinah.

Primerjava z drugimi vrstami volne

Pri primerjavi merino volne z drugimi vrstami volne je treba upoštevati več dejavnikov, kot so mehkoba, toplotna regulacija, vzdržljivost in trajnost. Merino volna se pogosto primerja z volno drugih ovac, kot so navadne ovce ali alpake. Merino volna ima boljše lastnosti mehkobe in toplotne regulacije v primerjavi z drugimi vrstami volne, kar je pomembno za udobje in termoizolacijo oblačil.

Vpliv na okolje (ogljični odtis, poraba vode)

Pri trajnosti merino volne je pomembno upoštevati tudi vpliv na okolje. Pri pridelavi merino volne se porabi določena količina vode za namakanje volne in pranje volne. Poleg tega je treba upoštevati tudi ogljični odtis, ki je povezan z energijo, ki se porabi med predelavo in transportom volne. Kljub temu pa se prizadevanja za zmanjšanje vodne porabe in ogljičnega odtisa v tekstilni industriji nenehno izboljšujejo, kar prispeva k večji trajnosti merino volne.

Za celovit pogled na trajnost merino volne je treba upoštevati več vidikov, kot so pridelava, predelava, uporaba in ravnanje z odpadki. Združevanje praks eko-naravne pridelave, biološke razgradljivosti in recikliranja ter stalna izboljšava vpliva na okolje je ključno za zagotavljanje trajnostne poti pri proizvodnji in uporabi merino volne.

merino volna trajnost razgradljivost

Etični vidiki merino volne

Etični vidiki merino volne so ključni pri zagotavljanju trajnosti in odgovornosti v tekstilni industriji. Poudarek je na dobrobiti živali, etični pridelavi ter transparentnosti in sledljivosti celotne proizvodne verige.

Dobrobit živali in etična pridelava

Pri pridelavi merino volne je skrb za dobrobit živali ključnega pomena. Merino ovce so znane po svoji nežni koži in finih vlaknih volne. Pomembno je zagotoviti, da so živali zdrave, dobro prehranjene in živijo v primernih pogojih. Etična pridelava merino volne vključuje zagotavljanje prostega gibanja ovc, ustrezno prehrano, oskrbo z vodo ter zagotavljanje zdravstvenega varstva. Pomembno je tudi izogibanje praksam, ki povzročajo stres ali nepotrebno trpljenje živali.

Standardi in certifikati za etično pridelavo

Pri izbiri oblačil iz merino volne je koristno poiskati izdelke, ki so pridobljeni iz virov, ki spoštujejo visoke standarde etične pridelave. Obstajajo različni certifikati in standardi, ki potrjujejo, da je merino volna pridobljena na etičen način. Na primer, certifikat Responsible Wool Standard (RWS) zagotavlja, da je volna pridobljena iz virov, kjer se upoštevajo strogi standardi dobrobiti živali in trajnosti.

[1]

Transparentnost in sledljivost proizvodne verige

Transparentnost in sledljivost proizvodne verige merino volne sta ključna za zagotavljanje etične pridelave. Potrošniki imajo pravico vedeti, od kod prihaja volna in kako je pridobljena. Pomembno je, da so proizvajalci in blagovne znamke transparentni glede virov volne, ki jih uporabljajo, ter da imajo sisteme sledljivosti, ki omogočajo preverjanje porekla in pridelovalnih metod. S tem potrošniki lahko sprejemajo informirane odločitve in podpirajo podjetja, ki sledijo najvišjim standardom etične pridelave merino volne.

Zagotavljanje etičnih vidikov merino volne je pomembno za ohranjanje trajnosti in zaupanja v tekstilni industriji. Etična pridelava merino volne pripomore k dobrobiti živali, ohranjanju naravnih virov ter podpiranju proizvajalcev, ki si prizadevajo za odgovorno ravnanje v celotni proizvodni verigi.

merino volna trajnost ovce

Socialni in gospodarski vidiki merino volne

Merino volna ima pomemben vpliv na lokalne skupnosti in gospodarstvo, saj ne le ohranja tradicijo, ampak tudi ustvarja zaposlitvene priložnosti ter spodbuja družbeno odgovornost podjetij.

Vpliv na lokalne skupnosti in gospodarstvo

Proizvodnja in predelava merino volne prispevata k razvoju lokalnih skupnosti, še posebej tam, kjer je to tradicionalna dejavnost. Pridelovalci in predelovalci volne pogosto delujejo v ruralnih območjih, kjer je zaposlitev omejena. Merino ovčarstvo omogoča ustvarjanje novih delovnih mest ter krepi lokalno gospodarstvo. Poleg tega je tudi pomemben vir prihodka za kmete in lokalne skupnosti, ki se ukvarjajo s pridelavo in prodajo merino volne.

Ohranjanje tradicije in zaposlovanje

Merino volna ohranja bogato tradicijo, povezano z ovčarstvom in rokodelstvom. Ta dediščina se prenaša iz generacije v generacijo, kar je pomembno za ohranjanje kulturne identitete skupnosti. Hkrati pa proizvodnja merino volne zagotavlja zaposlitvene priložnosti za lokalne prebivalce, še posebej v sektorju tekstilne industrije, ki vključuje predelavo in oblikovanje oblačil iz merino volne. Zaposlitev v tem sektorju omogoča lokalnim prebivalcem, da ostanejo v svojih skupnostih, ohranjajo svoje veščine in prispevajo k lokalnemu razvoju.

Družbena odgovornost podjetij

Družbena odgovornost podjetij je pomemben vidik proizvodnje in uporabe merino volne. Podjetja, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo merino volne, se vse bolj zavedajo pomembnosti trajnosti, etičnih standardov in družbenega vpliva svojih dejavnosti. Zavezanost k družbeni odgovornosti se kaže v skrbi za dobrobit živali, spoštovanju okolja, zagotavljanju poštenih delovnih pogojev ter vključevanju lokalnih skupnosti v svoje dejavnosti. Podjetja lahko tudi sodelujejo z lokalnimi organizacijami in pobudami, ki prispevajo k socialnemu razvoju skupnosti, kar dodatno poudarja njihovo družbeno odgovornost.

Merino volna ima tako pozitiven vpliv na lokalne skupnosti in gospodarstvo. Poleg ustvarjanja zaposlitvenih priložnosti in ohranjanja tradicije, spodbuja družbeno odgovornost podjetij, ki se zavzemajo za trajnostno in etično pridelavo ter delovanje. S tem prispeva k trajnostnemu razvoju in krepi družbeno in gospodarsko tkivo lokalnih skupnosti.

merino volna trajnost tradicija

Razmisleki potrošnika

Pri izbiri oblačil se vse več potrošnikov ozira tudi na trajnostne vidike, vključno z vprašanji glede merino oblačil. Razumevanje dolgotrajnosti, vzdržljivosti ter praktičnih nasvetov za podaljšanje življenjske dobe oblačil iz merino volne lahko pomaga potrošnikom pri sprejemanju bolj premišljenih odločitev.

Trajnostni vidik pri izbiri oblačil

Potrošniki se vse bolj zavedajo vpliva svojih nakupnih odločitev na okolje in družbo. Trajnostni vidik je pomemben faktor, ki ga upoštevajo pri izbiri oblačil. Pri merino oblačilih je pomembno upoštevati, kako je volna pridobljena in predelana. Potrošniki se zanimajo za certifikate in standarde, ki zagotavljajo etično pridelavo volne ter minimalen vpliv na okolje. Merino volna je trajnostna izbira tudi za motoriste.

Dolgotrajnost in vzdržljivost merino oblačil

Merino oblačila so znana po svoji naravni vzdržljivosti in dolgotrajnosti. Zaradi svoje visoke kakovosti in edinstvenih lastnosti volne so oblačila iz merino volne pogosto trpežna in se dobro obdržijo tudi po številnih pranjih. To pomeni, da imajo potrošniki možnost uživati v oblačilih dlje časa, kar je v nasprotju z nakupovanjem oblačil, ki se hitro obrabijo ali izgubijo obliko. Vzdržljiva oblačila pomenijo manj potrebe po pogostem nadomeščanju, kar je koristno tako za potrošnike kot za okolje.

Praktični nasveti za podaljšanje življenjske dobe oblačil

Potrošniki se vedno bolj zanimajo za praktične nasvete, ki jim omogočajo podaljšanje življenjske dobe oblačil. Pri oblačilih iz merino volne je pomembno upoštevati priporočila za pravilno vzdrževanje oblačil iz merino volne. Na primer, oblačila iz merino volne običajno ne zahtevajo pogostega pranja, saj imajo naravno odpornost proti neprijetnim vonjavam in bakterijam. Priporočljivo je tudi upoštevati navodila za pranje, sušenje in shranjevanje, da se ohrani kakovost in dolgotrajnost oblačil.

Zavedanje trajnostnih vidikov, razumevanje dolgotrajnosti ter upoštevanje praktičnih nasvetov za podaljšanje življenjske dobe oblačil iz merino volne lahko potrošnikom pomaga pri bolj trajnostnih in premišljenih nakupnih odločitvah. S tem pa prispevajo k zmanjšanju okoljskega vpliva ter spodbujanju trajnostne in odgovorne potrošnje.

Vprašanja in odgovori

Ali je merino volna primerna za vegane?

Merino volna je pridobljena s striženjem merino ovac, kar pomeni, da živali nič ne škodi. Etična pridelava merino volne poudarja dobrobit živali in skrb za njihovo udobje. Ovce se redno strižejo, da se odstrani presežna volna, kar je pomembno za njihovo zdravje in udobje. 

Merino volna je naravna in obnovljiva surovina, pridobljena iz živalskega vlakna. V primerjavi z materiali iz sintetičnih vlaken, ki so umetno ustvarjeni, merino volna ne vključuje uporabe kemikalij in ne predstavlja nevarnosti za okolje. 

Vendar pa je končna odločitev glede uporabe merino volne pri veganih odvisna od njihovih osebnih načel in prepričanj.

[3]

Kakšne so prednosti merino volne pred sintetičnimi materiali?

Prednosti merino volne pred sintetičnimi materiali so ogromne! Prva prednost je termoregulacija, saj merino volna ohranja telesno temperaturo in se prilagaja okolju, kar omogoča udobje v različnih vremenskih pogojih. 

Poleg tega merino volna diha, kar omogoča, da koža diha in preprečuje neprijetno potenje. Naravna vlakna merino volne so tudi mehka in nežna na koži, kar zagotavlja udobje in preprečuje srbenje. 

Trajnost je še ena pomembna prednost, saj merino volna izhaja iz naravnega in obnovljivega vira ter ima manjši vpliv na okolje v primerjavi s sintetičnimi materiali, ki se ne razgrajujejo enostavno. Vse te prednosti naredijo merino volno edinstveno in zelo priljubljeno izbiro za oblačila.

Kako se merino volna obdeluje in predela v tekstilne izdelke?

Merino volna se obdeluje in predela v tekstilne izdelke skozi več korakov. Prvi korak je striženje volne, ki poteka na posebnih kmetijah, kjer se ovce skrbno strižejo, da se odstrani volna s kože. Nato sledi pranje volne, pri čemer se uporabljajo nežni detergenti in naravna čistila. Po pranju se volna posuši na naraven način, običajno na zraku. Naslednji korak je prečesanje, kjer se odstranijo morebitne nepravilnosti in nečistoče iz volne. Končno se volna plete ali tka v tekstilne izdelke, kot so puloverji, šali ali odeje. Pri obdelavi merino volne se pogosto uporabljajo tudi ekološki postopki, ki zagotavljajo naravno in trajnostno pridelavo ter obdelavo volne.

Ali obstajajo certifikati, ki potrjujejo trajnost merino volne?

Da, obstajajo certifikati, ki potrjujejo trajnost in etično pridelavo merino volne. Eden izmed takšnih certifikatov je GOTS (Global Organic Textile Standard), ki zagotavlja, da je volna pridelana v skladu z ekološkimi standardi, ki se osredotočajo na varstvo okolja, dobrobit živali in socialno odgovornost. Drug pomemben certifikat je RWS (Responsible Wool Standard), ki zagotavlja sledljivost volne od kmetije do končnega izdelka ter zagotavlja, da so bile ovce vzrejene in oskrbovane v skladu z določenimi etičnimi in trajnostnimi standardi. Certifikati kot ti zagotavljajo transparentnost in skladnost z visokimi standardi kakovosti pri pridelavi merino volne.

Kje lahko najdem trajnostno pridelane izdelke iz merino volne?

Trajnostno pridelane izdelke iz merino volne lahko najdete na različnih mestih. Eden izmed možnih virov so ekološke trgovine, kjer se osredotočajo na ponudbo izdelkov, ki so pridelani in proizvedeni na trajnosten način. 

Poleg tega se lahko obrnete tudi na specializirane blagovne znamke, ki se zavzemajo za etično in trajnostno modo ter ponujajo izdelke iz merino volne. 

Pri nakupu je pomembno preveriti etičnost in trajnost proizvajalcev ter se odločiti za verodostojne vire, ki zagotavljajo sledljivost in skladnost s trajnostnimi standardi.

[4]

Kako dolgo običajno trajajo oblačila iz merino volne?

Življenjska doba oblačil iz merino volne je odvisna od več dejavnikov, vključno s kakovostjo izdelave, pravilnim vzdrževanjem in načinom uporabe oblačil. Merino volna je znana po svoji trajnosti, saj je vlakno naravno močno in odporno proti obrabi. 

Če oblačila iz merino volne ustrezno vzdržujete, lahko z njimi uživate vrsto let. Pomembno je, da sledite navodilom za nego, ki so priložena oblačilom, ter jih perete in sušite v skladu s priporočili proizvajalca. Pravilna uporaba in skrb za oblačila iz merino volne lahko zagotovita dolgotrajno uporabo in ohranitev njihove kakovosti.

Ali je potrebno oblačila iz merino volne prati pogosteje kot druga oblačila?

Pogostost pranja oblačil iz merino volne je odvisna od posameznikovega načina nošenja in uporabe oblačil. Ker je merino volna naravno antibakterijska in ima lastnost samočiščenja, se oblačila iz merino volne ne umažejo tako hitro kot nekateri drugi materiali. Pogosto je dovolj, da oblačila prezračite in obnovite njihovo svežino. 

Merino volna tudi odvaja neprijetne vonjave, kar omogoča, da se oblačila manj pogosto operejo. Pri čiščenju je priporočljivo uporabljati nežne detergent, primerna za volno, in slediti navodilom proizvajalca. Uporaba naravnih metod vzdrževanja, kot je zračenje in nežno čiščenje, lahko podaljša življenjsko dobo oblačil iz merino volne.

[5]

Kako shranjevati oblačila med sezono, ko jih ne nosimo?

Med sezono, ko oblačila iz merino volne niso v uporabi, je pomembno, da jih pravilno shranjujemo, da ohranimo njihovo kakovost. Pred shranjevanjem je priporočljivo, da oblačila očistimo in posušimo v skladu z navodili proizvajalca. Nato jih zložimo na suho in čisto mesto, kot so omarice ali predali. 

Pomembno je zagotoviti, da je okolje suho in prezračeno, saj vlažnost lahko povzroči nastanek plesni ali neprijetnih vonjav. Idealno je, da oblačila hranite na temnem mestu, ki je zaščiteno pred direktno sončno svetlobo. Pravilno shranjevanje bo podaljšalo življenjsko dobo oblačil iz merino volne.

Kakšne so najboljše prakse za odstranjevanje madežev z oblačil iz merino volne?

Pri odstranjevanju madežev s oblačil iz merino volne je pomembno upoštevati nežne metode, ki bodo ohranile integriteto vlaken. Prvi korak je hitro ukrepanje, saj bo odstranjevanje madežev lažje, če jih obravnavamo čim prej. Začnemo z odstranjevanjem odvečnega materiala s površine oblačila, na primer s pomočjo mehkega papirnatega robčka. Nato madež obravnavamo z blagim detergentom, ki je primeren za volno, in ga nežno vtremo na madež. Po tem sledi ročno pranje z blagim detergentom. Pri trdovratnejših madežih, kot so olje ali barva, je najbolje poiskati strokovno čiščenje, da se prepreči morebitno poškodovanje oblačila.

Ali je mogoče popraviti poškodovana oblačila iz merino volne?

Da, poškodovana oblačila iz merino volne je mogoče popraviti in podaljšati njihovo življenjsko dobo. Če imate oblačilo, ki je poškodovano, je najbolje poiskati pomoč krojača ali šivilje, ki imajo izkušnje z obdelavo volnenih materialov. Krojači lahko popravijo raztrganine, zamenjajo gumb ali izvedejo druge potrebne popravke. 

Poleg tega so na voljo tudi specializirani popravilni kompleti, ki vsebujejo niti, igle in druge materiale za popravilo volnenih oblačil. S popravili zmanjšujemo odpadke in prispevamo k trajnosti oblačil, saj jih lahko še naprej nosimo namesto da jih zavržemo.

merino volna trajnost ovca

Zaključek

Merino volna je trajnostna izbira za tiste, ki iščejo naravne materiale z visoko kakovostjo. Prednosti merino volne vključujejo termoregulacijo, dihanje kože in udobje, kar jo postavlja pred sintetične materiale. Obdelava merino volne poteka skozi korake, kot so striženje, pranje, sušenje, prečesanje in pletenje, pri čemer se pogosto uporabljajo naravne in ekološke metode.

Certifikati, kot sta GOTS in RWS, potrjujejo trajnost in etično pridelavo merino volne ter zagotavljajo sledljivost in transparentnost v celotnem postopku.

Potrošniki lahko najdejo trajnostno pridelane izdelke iz merino volne v ekoloških trgovinah, specializiranih blagovnih znamkah in spletnih platformah za trajnostno modo. Pri izbiri je pomembno preveriti etičnost in trajnost proizvajalcev ter se odločiti za kakovostne izdelke, ki so narejeni z mislijo na dolgotrajno uporabo.

Ko gre za vzdrževanje oblačil iz merino volne, je pomembno upoštevati pravilno pranje, sušenje in shranjevanje, da se ohrani njihova kakovost. Uporaba nežnih detergentov, ročno pranje in samočiščenje merino volne so priporočljivi. V primeru madežev je treba uporabiti nežne metode odstranjevanja ali se obrniti na strokovno čiščenje.

Potrošniki imajo pomembno vlogo pri spodbujanju trajnostne mode z izbiro trajnostnih materialov, kot je merino volna, ter podpiranjem proizvajalcev, ki sledijo trajnostnim praksam. Z nakupom trajnostno pridelanih izdelkov iz merino volne ter z vzdrževanjem, popravljanjem in podaljševanjem življenjske dobe oblačil lahko prispevamo k zmanjšanju odpadkov in ohranjanju okolja.

Majica je res top in ne smrdi... nikoli! Craft na katerega sem prisegal do sedaj, smrdi ko kuga po eni uporabi, tale pa dela in dela in dela in dela... in ne smrdi :D - Grega Kimovec

Manj pranja

Merino volna se zaradi antibakterijskih lastnosti ne navzame vonja, zato je ni potrebno prati vsakič, ko jo nosite. In ko perete volno, jo perete na nizki temperaturi.

84% manj porabljene energije

Energija, ki se porabi za proizvodnjo 1 kg bombaža, je 49 MJ, za 1 kg volne pa le 8 MJ.

92% manjša poraba vode

V primerjavi z bombažem potrebujete 10 000 l vode za proizvodnjo 1 kg bombaža. Po drugi strani pa za 1 kg volne potrebujete le 800 l vode.

Trava

Merino ovce potrebujejo samo pašo trave, ki v primerjavi z drugimi vrstami potrebujejo več rodovitnosti. Tako ovce zelo pogosto izkoriščajo zemljo, na kateri je težko gojiti pridelke.

Brez onesnaženja z mikroplastiko

Volnena vlakna so 100% naravna. Pri pranju tako ne onesnažujete naših oceanov in voda z mikroplastiko, ki bi ogrozila vodo in življenja ljudi in živali.

Možnost recikliranja

Volna je najbolj reciklirano vlakno in se reciklira že več kot 200 let.

Biorazgradljiva

Volna je 100% biorazgradljiva. Ko volno odvržemo in damo v zemljo, sprosti bistvene elemente kot so dušik, žveplo in magnezij nazaj v zemljo.

Obnovljiva

Volna zraste naravno nazaj. Ovce vsaj enkrat letno dobijo novo volno.

Preostali merino blog zapisi

Darilo za valentinovo zanj

Darilo za valentinovo zanj lahko predstavlja pravi izziv, še posebej, če si želiš podariti nekaj resnično posebnega. Iščeš ideje, ki bi razveselile tvojega dragega in mu hkrati nudile nekaj edinstvenega, naravnega ter čarobnega. Kaj izbrati, da bo darilo resnično posebno?

Preberi več

Majice za motoriste iz merino volne

Majice za motoriste iz merino volne so postale moj zvesti sopotnik, ki mi je nudil udobje, zračnost in obenem ohranjal svežino – brez neprijetnih vonjav.

Preberi več

Merino oblačila ne oddajajo vonjav in ne smrdijo

Vem, da se naslednje bere neresnično: obstaja material, ki je naraven, v katerem ne smrdiš. Lahko ga nosiš več dni zapored brez pranja, s samo zračenjem. Po več dnevih oblačila preprosto opereš pod tekočo vodo na roke, posušiš in oblačila spet dišijo. 
Tudi sama sem dvomila. Dvomila v čarobne lastnosti merino volne. Ampak sem poskusila - najprej po lokalnih hribih, nato pa na 16 dnevnem potovanju v Keniji. Od hribov do morja - vedno v eni majici in dvojih spodnjih hlač.

Preberi več

Termoregulacija merino volne

Odkrijte, kako lahko termoregulacija telesa z merino volno postane del vašega vsakdana – udoben, eleganten in vedno prilagojen vašim potrebam.

Preberi več

Široki trakovi za ušesa iz merino volne

Ste tudi vi brez idej katero darilo za moškega ki ima vse izbrati? Ali pa iščete izvirno darilo? Naši široki trakovi za ušesa niso le modni dodatek, ti trakovi so idealno darilo za pohodnike, kolesarje, motoriste, smučarje in vse, ki cenijo vrhunsko kakovost.

Preberi več

Popolna oblačila za popotnike iz merino volne

Oblačila za popotnike iz merino volne so edinstvena izbira, saj s svojimi krasnimi naravnimi lastnostmi pričarajo vrhunsko udobje in posledično tudi zdravje.

Preberi več

Kako prati perilo da bo dišalo

Vonj ima velik vpliv na udobje nošenja perila. Ko se počutimo sveže in čisto, smo bolj sproščeni in imamo več samozavesti. To lahko vpliva na naše počutje in delovanje.

Preberi več

Težave s spanjem in motnje spanja

V zadnjem času vse bolj opažam, kako pomemben je za moje počutje kakovosten nočni spanec. K temu pripomorejo tudi ustrezna postelja, posteljnina in spodnja pižama.

Preberi več

Preležanine

Glavni vzrok je dalj časa trajajoč pritisk, ki ovira normalno prekrvavitev in povzroča nekrozo tkiva. Najpogosteje se pojavijo na predelih telesa, kjer so kosti bliže površini kože, kot so pete, komolci, križnica in boki.

Preberi več

Kapsulna garderoba: Minimalističen pristop iz merino volne

Kapsulna garderoba je način oblačenja, ki temelji na majhnem številu kakovostnih kosov, ki se med seboj dobro kombinirajo. Običajno vsebuje od 30 do 50 kosov oblačil, lahko pa tudi manj ali več.

Preberi več

Kreta potovanje z motorjem

Moje prvo daljše potovanje z motorjem je bilo na Kreto. Za Kreto sva se odločila, ker sem želela obiskati družino in prijatelje na poti. 

Preberi več

Hiperhidroza

Medtem ko je potenje naraven odziv telesa na povišano telesno temperaturo, pri ljudeh s hiperhidrozo ta proces presega običajne meje, neodvisno od zunanje temperature ali fizične aktivnosti.

Preberi več

Velebitska planinska pot

Za glavni dopust sva se z Marijanom odločila, da gremo prečit Velebit. Sej prehodit 170km v desetih dneh niti ni ne vem kaj. To pa že zmoremo!

Preberi več

Potenje med spanjem

Potenje med spanjem je pojav, ki ga mnogi ljudje izkusijo v različnih obdobjih svojega življenja.

Preberi več

Leopardji pes Bronco

Leopardji pes po imenu Bronco je postal direktor podjetja samo pol leta po skotitvi. Mlad, naiven in neumen z zelo občutljivim smrčkom za merino volno.

Preberi več

Merino volna in finost vlaken

Merino volna je znana po svoji raznolikosti, ki jo lahko razdelimo glede na finočo vlaken. Ta finoča se meri v mikronih, kjer manjša številka predstavlja tanjše in bolj mehko vlakno.

Preberi več

Kožne bolezni in oblačila

Kožne bolezni so raznolike narave in izvirajo iz različnih vzrokov. Koža je največji organ človeškega telesa in opravlja številne ključne funkcije, ki zagotavljajo naše zdravje in dobro počutje.

Preberi več

Sintetična vlakna

Primerjava med merino volno in sintetičnimi vlakni je ključnega pomena za potrošnike, ki želijo izbrati najboljši material za svoje potrebe, pa naj gre za oblačila, opremo ali domačo uporabo. 

Preberi več

Trajnostna moda v Sloveniji

Trajnostna moda ni le trend, ampak je osredotočena vizija za prihodnost modne industrije. V osnovi se nanaša na pristop k oblikovanju, proizvodnji in porabi oblačil, ki spoštuje okolje, ljudi in naravne vire.

Preberi več

Nadin bivak predstavitveni video

Lansko leto sem ustvarila svoj prvi predstavitveni video. Še sama ne morem verjeti, kako dobro se je izkazal, še posebej glede na to, da nisem imela preteklih izkušenj s tem. Vljudno vabljeni k ogledu - video je kratek in jedrnat.

Preberi več

Potenje v glavo in nadzor

Osebno se že od nekdaj spopadam s težavami potenja in se pogosto močno potim. Med športanjem se mi to sploh ne zdi moteče, saj se ob tem počutim še bolje.

Preberi več

Kam na izlet z motorjem, če ste motorist začetnik?

V motorističnem svetu je občutek svobode in povezanosti s cesto, ki ga ponuja motor, neprekosljiv. Če ste motorist začetnik, se morda še spoznavate z dinamiko vožnje na dveh kolesih, zato je pomembno, da svoje prve izlete načrtujete premišljeno in varno. 

Preberi več

Naravna oblačila iz merino volne

Naravna oblačila iz merino volne so naravno zračna in uravnavajo telesno temperaturo. Odkrij čarobnobnost merino volne.

Preberi več

Potenje in higiena

Higiena ima ključno vlogo pri ohranjanju zdrave kože ter preprečevanju neprijetnih vonjav, ki se lahko pojavijo ob potenju. Pravilna higiena telesa in oblačil je temeljni korak k doseganju svežine in samozavesti v vsakodnevnem življenju.

Preberi več

Merino volna za motoriste

Merino oblačila za motoriste so izjemno pomembna oblačila, saj zagotavljajo zaščito pred vremenskimi vplivi, udobjem in zmogljivost med samo vožnjo. 

Preberi več

Trajnostna oblacila alternativa hitri modi

Modna industrija je na področju potrošniškega blaga problematična predvsem zato, ker vsako sezono (ali že mikrosezono) predstavi novo kolekcijo, nove smernice ali pa prek razprodaj vabi kupce h kupovanju novih oblačil in modnih dodatkov.

Preberi več

Prednosti merino volne za motoriste

Naravne antimikrobne lastnosti volne preprečujejo nastanek neprijetnih vonjav, kar je izjemno pomembno za motoriste, ki se med vožnjo intenzivno potijo.

Preberi več

Kako pogosto naj perem merino majico?

Vzdrževanje merino oblačila je izjemno preprosto, a kljub temu izjemno pomembno. Zakaj? Namreč s pravim vzdrževanjem podaljšate življenjsko dobo vaših merino oblačil, dlje ostanejo mehka in udobna.

Preberi več

Zgodovina merino volne

Merino volna ima dolgo in bogato zgodovino, ki sega več stoletij nazaj. Je sinonim za kakovostna oblačila, ki zagotavljajo udobje in toplino. 

Preberi več

Merino ovce

Ovca, žival, ki je mobilna in uživa rastline, ki drugim prežvekovalcem ne teknejo, je idealna spremljevalka človeka, saj zadovoljuje vse njegove osnovne potrebe po hrani in oblačilih. Že nekje okoli tretjega tisočletja pred našim štetjem so se ovce razširile po večjem delu Sredozemlja.

Preberi več

Kaj je merino volna?

Merino volna je naravno vlakno, ki ga gojijo merino ovce. Je tanjša in mehkejša od navadne volne, zaradi česar jo je enostavno nositi ob koži. In ko nosite volno, pridobite veliko koristi.

Preberi več

Zakaj izbrati oblačila iz merino volne?

Merino združuje stil, udobje in zmogljivost v popolni, čudežni harmoniji.

Preberi več

Naravna izbira z antibakterijskimi lastnostmi

Kako merino volni uspe, da ne zasmrdi? To je posledica strukture volnenih vlaken: njihova površina spominja na strešnike (sintetična vlakna so gladka), v katerih se bakterije težko zadržijo v njih. Te bakterije so odgovorne za ta vonj. Poleg tega se vlaga absorbira neposredno v vlakna merino volne, zaradi česar se na koži nabira manj potu.

Preberi več

Prednosti merino volne

Zakaj bi morali razmisliti o nakupu oblačil iz tega naravnega materiala? Merino volna dražja kot sintetični materiali. Ampak,...

Preberi več

Kaj kupiti iz merino volne, če je še ne poznate?

Moj prvi nakup je bila ena merino majica. Nosila sem jo na potovanju po Keniji, z njo osvojila Mt Kenyo in od takrat sem odvisna od merino volne. Posledično je vsa moja garderoba iz merino volne.

Preberi več

Merino volna in zdrava jetra

Zdravje jeter je povezano s srcem, možgani, imunskim sistemom, kožo in prebavili. Povezano je z dobrim spancem, uravnoteženjem ravni sladkorja v krvi, nižanjem krvnega tlaka, hujšanjem, dobrim videzom in bolj mladostnim počutjem.

Preberi več

Koliko privarčuješ če nosiš merino majico?

Z majico iz merino volne privarčuješ veliko energije in ne samo to, tudi veliko denarja.

Preberi več

Ali je merino volna trajnostna?

Merino volna je veliko bolj fina in mehkejša od navadne volne. Merino volna na vseh področjih prekaša bombaž in sintetiko. Preberi si kako vpliva na okolje.

Preberi več

Atopijski dermatitis in ekcem

Merino volna me navdušuje kamorkoli grem, katere koli težave imam. Navsezadnje, je le naraven material. Ampak, ali lahko pomaga tudi pri atopijskem dermatitisu? 

Preberi več